Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những cậu bé đọc."

Dịch:The boys read.

4 năm trước

0 Nhận xét