"Có một thư viện ở mỗi thành phố của Mỹ."

Dịch:There is a library in every city of America.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeHien3

There is a library in every American city

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HaChiblabla

Town và city có gì khác nhau

4 năm trước

https://www.duolingo.com/alliswell.an

city luôn lớn hơn town bạn, city là thành phố lớn, twon là thị trấn, thị xã, thành phố (nhỏ)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.