"Có một thư viện ở mỗi thành phố của Mỹ."

Dịch:There is a library in every city of America.

August 17, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/LeHien3

There is a library in every American city


https://www.duolingo.com/profile/HaChiblabla

Town và city có gì khác nhau


https://www.duolingo.com/profile/alliswell.an

city luôn lớn hơn town bạn, city là thành phố lớn, twon là thị trấn, thị xã, thành phố (nhỏ)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.