1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I give my son a plate of foo…

"I give my son a plate of food."

Dịch:Tôi đưa con trai tôi một đĩa thức ăn.

August 17, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ltng346002

trong tiếng Việt " tôi đưa con trai một đĩa thức ăn" cũng hiểu đầy đủ con trai của tôi chứ không thể con trai của ai. Tôi nghĩ đáp án cần chấp nhận không nên quá máy móc


https://www.duolingo.com/profile/Ton8Bidng

"Đồ ăn" và"thức ăn" tại sao đồ ăn lại không được nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/hungcee

tại sao không nói là I give my son the food plate nhỉ?, mà câu lại có chữ of ?, ai biết giải thích giúp với.


https://www.duolingo.com/profile/KingLot1995

trao với đưa cũng tương tự nghĩa mà sao không cho xài vậy


https://www.duolingo.com/profile/TrinhTran35127

Qwrtdxycvgvdfefwcdxtfdxc


https://www.duolingo.com/profile/ThanhHoan68792

Khi nào dùng give khi nào dùng offer nhỉ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.