Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I give my son a plate of food."

Dịch:Tôi đưa con trai tôi một đĩa thức ăn.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Manicj12

tại sao không nói là I give my son the food plate nhỉ?, mà câu lại có chữ of ?, ai biết giải thích giúp với.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Fahaday

Mình nghe là gave mà! :(

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/KingLot1995

trao với đưa cũng tương tự nghĩa mà sao không cho xài vậy

0
Trả lời3 năm trước