1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I give my son a plate of foo…

"I give my son a plate of food."

Dịch:Tôi đưa con trai tôi một đĩa thức ăn.

August 17, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/huong171622

Mình có thể nói là I offer my son a plate of food được không mọi người ơi


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

offer là mời, give là đưa (để cất hoặc đặt lên bàn...) theo mình hiểu là như vậy


https://www.duolingo.com/profile/hungcee

tại sao không nói là I give my son the food plate nhỉ?, mà câu lại có chữ of ?, ai biết giải thích giúp với.


https://www.duolingo.com/profile/LinhNguyen188582

Đc mà bạn, nhưng mà nó viết vậy văn chương hơn, mà hay hơn á.


https://www.duolingo.com/profile/Fahaday

Mình nghe là gave mà! :(


https://www.duolingo.com/profile/KingLot1995

trao với đưa cũng tương tự nghĩa mà sao không cho xài vậy


https://www.duolingo.com/profile/AnnaBui1

Sao toi nhan dung roi ma cham diem.lai nô sai???


https://www.duolingo.com/profile/ltng346002

trong tiếng Việt " tôi đưa con trai một đĩa thức ăn" cũng hiểu đầy đủ con trai của tôi chứ không thể con trai của ai. Tôi nghĩ đáp án cần chấp nhận không nên quá máy móc


https://www.duolingo.com/profile/Ton8Bidng

"Đồ ăn" và"thức ăn" tại sao đồ ăn lại không được nhỉ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.