1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We live in Europe."

"We live in Europe."

Dịch:Chúng tôi sống ở châu Âu.

August 17, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/PhamMinhLam

Sao âm cuối europe nghe như tận cùng bằng k vậy?


https://www.duolingo.com/profile/CaoDng

Chúng tôi sinh sống ở châu âu, không được sao


https://www.duolingo.com/profile/PhamKhoaDi

Khi vào phần luyện tập mà cứ làm đi làm lại mỗi một bài là sao nhỉ.nên xáo trộn đi chút


https://www.duolingo.com/profile/Hiu783927

"chúng tôi sống trong châu âu" mà cũng sai, chán Duolingo lắm rồi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.