"Please introduce him to me."

Dịch:Xin vui lòng giới thiệu anh ta với tôi.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeHien3

Xin hãy giới thiệu anh ấy với tôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KhnhTnCao

cho mình hỏi dùng with me hay là for me đc k??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyn260595

'vui lòng giới thiệu cậu ấy với tôi' thì tại sao sai ạ????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Please respect him to me Có đươc ko mọi người

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/anvietdung1

Dùng "for me" có dc ko

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

Please introduce him to me. Please introduce him to me. Please introduce him to me

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Son23960

Làm ơn/xin giới thiệu anh ấy cho tôi, 2 lần đều sai là sao!!!?!

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.