"Idonotliketostayhere."

翻译:我不喜欢留在这里。

4 年前

6 条评论


https://www.duolingo.com/GMOD0

我不喜歡待在這

4 年前

https://www.duolingo.com/piano.z
piano.z
 • 13
 • 11
 • 10
 • 8
 • 4
 • 2

哈哈,我不小心写成了“呆。。。“

3 年前

https://www.duolingo.com/---George---

感觉也差不多意思

3 年前

https://www.duolingo.com/jazhxfusion
jazhxfusion
 • 16
 • 16
 • 13
 • 12
 • 9

我不喜欢待在这儿

3 年前

https://www.duolingo.com/NaNa_Cat

我不喜歡停留在這

3 年前

https://www.duolingo.com/LDMA314
LDMA314
 • 15
 • 11
 • 3
 • 2

I do not like to stay here. = 我不喜欢呆在这里。

7 个月前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!