Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta cần tất cả những dụng cụ này."

Dịch:We need all of these instruments.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuanHuynh1

Chúng ta cần tất cả những nhạc cụ này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamTrung9

sao câu dịch dụng cụ mà đáp án là nhạc cụ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

nhạc cụ và thiết bị giống nhau luon ah ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/10moidung

Dụng cụ chuẩn là tool, thế mà equipment cũng dùng dc, ko hiểu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MelsonTeo
MelsonTeo
  • 25
  • 25
  • 25
  • 19
  • 17
  • 15
  • 7
  • 1133

Equipment is an uncountable noun. Equipments is wrong.

1 năm trước