"Chúng ta cần tất cả những dụng cụ này."

Dịch:We need all of these instruments.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuanHuynh1

Chúng ta cần tất cả những nhạc cụ này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamTrung9

sao câu dịch dụng cụ mà đáp án là nhạc cụ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

nhạc cụ và thiết bị giống nhau luon ah ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/10moidung

Dụng cụ chuẩn là tool, thế mà equipment cũng dùng dc, ko hiểu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MelsonTeo
  • 25
  • 25
  • 25
  • 22
  • 18
  • 15
  • 12
  • 1283

Equipment is an uncountable noun. Equipments is wrong.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.