1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "My parents have forced me to…

"My parents have forced me to go with them."

Dịch:Ba mẹ của tôi đã ép tôi đi với họ .

August 17, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Rainny11

Đã từng mới đúng chứ

January 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HongVnTm4

Wtf

July 29, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.