Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My parents have forced me to go with them."

Dịch:Ba mẹ của tôi đã ép tôi đi với họ .

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Hoặc là bố cũng thế. Đúng ra phải là bố thì mới đúng với ngữ pháp VN.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongVnTm4

Wtf

1 tháng trước