https://www.duolingo.com/profile/NamAnhTa1

sai

câu này viết sai ngữ pháp,, phải là 'the fish swims' mới đúng chứ

August 18, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/quocbao1501

câu mà bạn bảo sai ngữ pháp là gì vậy bạn?

August 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NamAnhTa1

trong máy viết là the fish swim. phải là swims chứ

August 28, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.