https://www.duolingo.com/NamAnhTa1

sai

câu này viết sai ngữ pháp,, phải là 'the fish swims' mới đúng chứ

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quocbao1501

câu mà bạn bảo sai ngữ pháp là gì vậy bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NamAnhTa1

trong máy viết là the fish swim. phải là swims chứ

4 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.