Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích những tòa nhà quân sự."

Dịch:I like military buildings.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lehaiyen277

" I like army buildings" không được hả bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 909

Dịch: I like military edifices.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/quynhtrang178

dùng "army's towers" có được ko?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Mình nghĩ là sau army không có phần sở hữu "'s"; còn tower thì là tòa nhà cao và hẹp, hoặc chỉ là một phần của tòa nhà, hoặc dùng cho mục đích khác như tháp truyền hình chẳng hạn. Nếu là tòa tháp thì dịch tower sẽ chuẩn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 129

Dùg army building được ko ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tothithuhuong

army là danh từ quân sự, còn military là tính từ 'thuộc về quân sự'. đề bài chỉ nói 'tòa nhà quân sự' không nên hiểu là hai danh từ độc lập nhau, danh từ tòa nhà ghép với danh từ quân sự vì 2 danh từ này ghép lại chả có nghĩa gì. mà phải tự hiểu là tòa nhà này có tính chất dùng cho quân sự nên tự giác dịch là military building.

3 năm trước