"Wesawmanyanimalsintheforest."

Dịch:Chúng tôi đã thấy nhiều con vật trong khu rừng.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nam_Ta

chúng tôi đã thấy nhiều con vật trong rừng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhtuan2510

"Những con thú không chịu" mà phải "nhiều con thú mới chịu". Thua add luôn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vanlaem

" những loài vật" không được ạ? :/

4 năm trước

https://www.duolingo.com/gaythemay

Chúng tao cũng không cho, tôi mới chịu

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.