Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We saw many animals in the forest."

Dịch:Chúng tôi đã thấy nhiều con vật trong khu rừng.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nam_Ta

chúng tôi đã thấy nhiều con vật trong rừng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhtuan2510

"Những con thú không chịu" mà phải "nhiều con thú mới chịu". Thua add luôn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vanlaem

" những loài vật" không được ạ? :/

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gaythemay

Chúng tao cũng không cho, tôi mới chịu

7 tháng trước