"We saw many animals in the forest."

Dịch:Chúng tôi đã thấy nhiều con vật trong khu rừng.

August 18, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nam_Ta

chúng tôi đã thấy nhiều con vật trong rừng

August 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dinhtuan2510

"Những con thú không chịu" mà phải "nhiều con thú mới chịu". Thua add luôn

October 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vanlaem

" những loài vật" không được ạ? :/

September 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/gaythemay

Chúng tao cũng không cho, tôi mới chịu

January 3, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.