"We save animals."

Dịch:Chúng tôi cứu những con thú.

August 18, 2014

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/haihangthuyha

chúng ta cứu những con thú . lại là sai hả( vẫn là we , mà)

August 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Hoa409903

Chúng tôi cứu những con thú chứ !

August 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyendoanthieu

Chúng tôi cứu những con động vật . ( sao lại sai nhỉ?)

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tun875685

Bạn sài ngữ pháp tiếng việt kì kì . Những con vật , những động vật ...Bạn sài phức tạp quá máy ( chương trinh) nó không hiểu . Kệ hiểu đúng được rồi không cần quá đè nặng đáp án.

October 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TranDinhKh2

chúng tôi mới đúng

October 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Hoa409903

Đúng thật!

August 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hoquocbao2007

huuuuuuuuuuuuuuuu

November 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/MiNhim

Google dịch là : Chúng tôi tiết kiệm vật.

November 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/viet6agl

chúng tôi cứu những con động vật k đc à???

January 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/dinhhongkien

minh yeu dong vat

January 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hoa409903

Why? Huh?

August 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thannuoc112

google dịch là:"Chúng ta cứu thú vật."

June 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thannuoc112

no

June 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/xemdiem

thú vật và động vật có gì khác nhau đâu chứ

July 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hanisumilk

save là gì vậy

August 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/WootZaRUS

cứu sống với cứu vớt là hai nghĩ à ? .

September 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Huy_hung

Đúng rồi Cứu sống là cứu lúc còn sống Cứu vớt là cứu xong đem chôn

October 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ngoanhtu1

chúng tôi bảo tồn động vật sao lại sai?

September 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tun875685

Chúng tôi giữ lại nhiều con vật ??? Sao lại sai nhĩ

October 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HngNguyn967868

đúng chứ

November 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/huynnguyn701999

cứu trợ hay cứu j chả đc nhỉ

December 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThuyLienNg2

Chúng tôi cứu hộ những con vật. Tiếng Việt vẫn dùng “ cứu hộ động vật hoang dã “.

February 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PhuongUyen532840

Động vật với con thú khác nhau hả trời

May 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/vipboyhna5

Chúng tôi cứu những con động vật là sai hả

October 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NgocAnh154627

"Chúng tôi cứu các con thú" cũng sai hả mn

November 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/DaThao17

124356174830193836166161616616161616161612

January 12, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.