1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The relationship between mot…

"The relationship between mother and child is very important."

Dịch:Mối quan hệ giữa người mẹ và đứa bé thì rất quan trọng.

August 18, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MoYumi1

Mối quan hệ giữa mẹ và con cái rất quan trọng - cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbangvait

Nghe được hết mà cuối cùng viết lại thiết từ đơn giản "very" => Đau lòng :3


https://www.duolingo.com/profile/VThu767227

Lần 1 khác nhau ở chữ "là" với " thì". Những lần sau dịch giống hệt mà không được chấp nhận. Kỳ vậy ạ!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.