"Tôi không có một cái gương."

Dịch:I do not have a mirror.

August 18, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VnLongNguy

i have not a mirror được không?

October 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hapham13097

Tại sao có thêm got vậy ai giải thích cho mk với

November 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/kuDzF0

"I have no a mirror" thì sao mọi người?

March 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/bin_123

I haven't a mirror is ok?

August 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

No ;) Bạn xem lại cấu trúc câu phủ định ở thì hiện tại đơn nhé! Một câu trả lời khác theo mình có thể chấp nhận được là "I haven't GOT a mirror"

August 18, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.