"Tôi không có một cái gương."

Dịch:I do not have a mirror.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VnLongNguy

i have not a mirror được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kuDzF0

"I have no a mirror" thì sao mọi người?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/hapham13097

Tại sao có thêm got vậy ai giải thích cho mk với

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/bin_123

I haven't a mirror is ok?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

No ;) Bạn xem lại cấu trúc câu phủ định ở thì hiện tại đơn nhé! Một câu trả lời khác theo mình có thể chấp nhận được là "I haven't GOT a mirror"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.