1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He is a strong leader."

"He is a strong leader."

Dịch:Anh ta là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.

August 19, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/xuanluong.st

người lãnh đạo cứng rắn


https://www.duolingo.com/profile/Bocabu

"anh ấy là một thủ lĩnh mạnh " ad nên thêm vào câu trả lời nhé, mình đã báo cáo, k lẽ cứ phải "mạnh mẽ" :D


https://www.duolingo.com/profile/HoiNguyen7

dùng đứng đầu mà sai à???????????????


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He is a strong leader, He is a strong leader, He is a strong leader, He is a strong leader, He is a strong leader, He is a strong leader, He is a strong leader, He is a strong leader,


https://www.duolingo.com/profile/Tina835534

Mạnh mẽ với khỏe mạnh có gì khác nhau đâu


https://www.duolingo.com/profile/B.X.An

Một cái nói về tâm lý một cái là sức khỏe


https://www.duolingo.com/profile/SoiiJunKim

Leader Mình tưởng tượng đến ninja lead dẫn đầu đoàn quân , và đươc gọi là leader


https://www.duolingo.com/profile/Tinuoa

Anh ay la mot nha lanh dao manh=) still wrong???


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTac1

Các bạn nhớ nhé: lead = lãnh đạo, er = người. Ghép vào = leader = người lãnh đạo, nhà lãnh đạo.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.