"Tôi là thuyền trưởng."

Dịch:I am the captain.

August 19, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VnhLc

I am captain, tại sao sai ta ???

January 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TiuDemon

Thiếu " the " đó

June 16, 2019

https://www.duolingo.com/profile/liveactually

I am a captain có đúng không

August 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PhuongBich468026

Sai luôn vì thiếu chữ THE đó!

September 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

Sai, nếu bạn trả lời như thế cấu sẽ là " I am A captain"

April 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhluands

Câu này wái

December 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hung.soge

có chữ một đâu?

May 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/xuanductra

trong gợi ý là gì có "a" đâu mà bắt người ta dịch là Tôi là một thuyền trưởng.

October 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/kh607084

Quá dễ là i am captain thôi

November 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MrPhanTom1992

trang miễn phí nên nhiều cái chưa đầy đủ là phải rồi, đội ngũ nhân viên trình độ chắc cũng ko cao

April 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nalinhkt2006

Tôi là thuyền trưởng đúng rồi mà họ còn kêu là sai, phải thêm vào là tôi là một thuyền trưởng

July 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/...Sun_Shine...

có phải một thuyền trưởng đâu mà thêm "a" nhỉ?????

August 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hoangducduy1234

ĐCM

August 15, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.