"Cô ấy ăn thịt."

Dịch:She eats meat.

4 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrngTrn2

Sao không phải the meat ạ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngN

Học lại ngữ pháp đê

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minh777111444

thit la danh tu khong dem duoc ma them the vao lam chi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/guenwwe
guenwwe
 • 19
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Có lẽ đã có chũ ngữ chăng :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/crying2812

Food cũng là thịt mà ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minh777111444

food la thuc an chu khong phai la thit

4 năm trước

https://www.duolingo.com/guenwwe
guenwwe
 • 19
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Food là thực phẩm bác ơi..ý là gồm các sản phẩm gia đình ăn được :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dng303069

Foof là thức ăn chứ không phai thịt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minh777111444

lộn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minh777111444

o

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VitHong19

Ai bảo food là thịt??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiNguyn91683

vì thịt là danh từ không đếm được thì phải

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chugochara

Hinguyn91683 nói đúng rồi .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongTr7

Ỷuueuueruurruurr

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongTr7

H&#&#&#&đuuududdusjljsjdjdushdfjfufjfjufututirurjtififuffuufufufufufuffuufuffufufufufufuufififudududududududuxuduxuxuxududuudududuudududuudusuududududuudududdududuirirututuffuy&-&#&$€$$€$€$€$€€$$€€jdjdjrutuududueueuwuwueueurududuusususudururuurudududududuueueueusueuudushdhsysysududydueudududduududussudusuususueeueuuwwuueududduuduudududududuueueudueueueueeuueuwuueueueueueuueueuwu

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongTr7

Vjfjrjfjdjjdjrrjeueu €÷ueue €=€÷€÷€÷€÷€÷€÷€÷€€=€=ủudurjsjeiurtuufguugugfufufuufufufufufugfufufufuufuffufuuf

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.