Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy ăn thịt."

Dịch:She eats meat.

3 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrngTrn2

Sao không phải the meat ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngN

Học lại ngữ pháp đê

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minh777111444

thit la danh tu khong dem duoc ma them the vao lam chi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/guenwwe
guenwwe
  • 17
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Có lẽ đã có chũ ngữ chăng :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/crying2812

Food cũng là thịt mà ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minh777111444

food la thuc an chu khong phai la thit

3 năm trước

https://www.duolingo.com/guenwwe
guenwwe
  • 17
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Food là thực phẩm bác ơi..ý là gồm các sản phẩm gia đình ăn được :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dng303069

Foof là thức ăn chứ không phai thịt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minh777111444

lộn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minh777111444

o

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VitHong19

Ai bảo food là thịt??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiNguyn91683

vì thịt là danh từ không đếm được thì phải

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chugochara

Hinguyn91683 nói đúng rồi .

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongTr7

Ỷuueuueruurruurr

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongTr7

H&#&#&#&đuuududdusjljsjdjdushdfjfufjfjufututirurjtififuffuufufufufufuffuufuffufufufufufuufififudududududududuxuduxuxuxududuudududuudududuudusuududududuudududdududuirirututuffuy&-&#&$€$$€$€$€$€€$$€€jdjdjrutuududueueuwuwueueurududuusususudururuurudududududuueueueusueuudushdhsysysududydueudududduududussudusuususueeueuuwwuueududduuduudududududuueueudueueueueeuueuwuueueueueueuueueuwu

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongTr7

Vjfjrjfjdjjdjrrjeueu €÷ueue €=€÷€÷€÷€÷€÷€÷€÷€€=€=ủudurjsjeiurtuufguugugfufufuufufufufufugfufufufuufuffufuuf

6 tháng trước