Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi tìm thấy một động cơ điện."

Dịch:We find an electric engine.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vudinhtung85

ở đây "tìm thấy" có nên dịch là "found" không ad ?

3 năm trước