1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chúng tôi tìm thấy một động …

"Chúng tôi tìm thấy một động cơ điện."

Dịch:We find an electric engine.

August 19, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vudinhtung85

ở đây "tìm thấy" có nên dịch là "found" không ad ?


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

we find an electrical engine dc k?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.