Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thank you very much!"

Dịch:Cảm ơn bạn rất nhiều!

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

Thank you so much @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KimNguyen35104

Ghi Thank you, nó kêu sai vì thiếu dấu chấm thang

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minidarkbaron

cám ơn khác cảm ơn ??????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynLinhP

Do ngôn ngữ Việt thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ndthienct

cám ơn ok nha bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangToan5

Cảm ơn nhé.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyen0812

Tại sao mình dịch : "Cám ơn bạn rất nhiều" lại chứ chính xác nhỉ?

2 năm trước