1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Thank you very much!"

"Thank you very much!"

Dịch:Cảm ơn bạn rất nhiều!

August 19, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/PhuongLy2005.

Thank you so much @@


https://www.duolingo.com/profile/KimNguyen35104

Ghi Thank you, nó kêu sai vì thiếu dấu chấm thang


https://www.duolingo.com/profile/merimiaki

Nó hay như sịt☹️


https://www.duolingo.com/profile/minidarkbaron

cám ơn khác cảm ơn ??????


https://www.duolingo.com/profile/NguynLinhP

Do ngôn ngữ Việt thôi


https://www.duolingo.com/profile/merimiaki

Yes bạn ởi chưa học tra đi


https://www.duolingo.com/profile/ndthienct

cám ơn ok nha bạn


https://www.duolingo.com/profile/hongyen0812

Tại sao mình dịch : "Cám ơn bạn rất nhiều" lại chứ chính xác nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/merimiaki

Nạy nhu ngu


https://www.duolingo.com/profile/Moon128336

Thank you very much

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.