1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Thank you very much!"

"Thank you very much!"

Dịch:Cảm ơn bạn rất nhiều!

August 19, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KimNguyen35104

Ghi Thank you, nó kêu sai vì thiếu dấu chấm thang


https://www.duolingo.com/profile/Moon128336

Thank you very much


https://www.duolingo.com/profile/LinhHngNgu3

Cảm ơn rất nhiều thì cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/TrnHonM2

Thank you very much là cảm ơn rất nhiều


https://www.duolingo.com/profile/cdbm-pwd2921

Học thuộc mật khẩu sau:

pwd2921/rbc1732/rgbrni11869e


https://www.duolingo.com/profile/LBoNgn111

Gì đó tôi quá các cựu tội quá


https://www.duolingo.com/profile/LBoNgn111

Rcq có một bw ce


https://www.duolingo.com/profile/LBoNgn111

Bv. Wv vqgcf một bài j ủ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.