"Vấn đề là ở đâu?"

Dịch:Where is the problem?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanlaem

tại sao không dùng đc " issue" ???/

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chaungoanbacho

Hehe minh cung thu issue

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.