Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The official colors are blue and white."

Dịch:Những màu chính thức là màu xanh dương và màu trắng.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuthuy_tocroi

những màu chính là xanh và trắng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

"Chính" (main, major) khác với "chính thức" (official) mà bạn. "Chính thức" hàm ý là được (ai đó) duyệt. Một màu sắc chính không đồng nghĩa với việc màu sắc đó đã được duyệt để trở thành màu chính thức (của một cái gì, hay sự kiện nào đó).

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcx

The official colors are blue and white.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/masterkung1
masterkung1
  • 25
  • 9
  • 3
  • 3
  • 3
  • 19

Tôi nghĩ màu chủ đạo là được

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/HngNguyn499043

'Những màu chủ đạo là xanh dương và màu trắng".như vậy nghe ưng tai hơn. Những màu chính thức -.-

1 tuần trước