https://www.duolingo.com/ngothikimoanh

cấp độ phiên dịch

cấp độ phiên dịch là gì vậy các anh chị?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanthihonganh63

khong hiu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/trungtin2006

có vậy thôi hả còn tôi nè 10000 lingots nè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

khoe khoang

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trungtin2006

cho tôi lingots đi

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.