https://www.duolingo.com/profile/ngothikimoanh

cấp độ phiên dịch

cấp độ phiên dịch là gì vậy các anh chị?

August 19, 2014

4 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/vanthihonganh63

khong hiu

August 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/trungtin2006

có vậy thôi hả còn tôi nè 10000 lingots nè

March 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Kyo_Yui_

khoe khoang

June 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/trungtin2006

cho tôi lingots đi

March 21, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.