Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ngothikimoanh

cấp độ phiên dịch

cấp độ phiên dịch là gì vậy các anh chị?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanthihonganh63

khong hiu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/trungtin2006

có vậy thôi hả còn tôi nè 10000 lingots nè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

khoe khoang

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trungtin2006

cho tôi lingots đi

2 năm trước