1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Phía bắc ở đâu?"

"Phía bắc ở đâu?"

Dịch:Where is the North?

August 19, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phuchai1002

where is the north có được không ad

August 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quyet_ga

where is the north


https://www.duolingo.com/profile/yuuko0314

cho mình hỏi tại sao đáp án "where is North" cũng được công nhận? Câu tiếng Việt hỏi như vậy là nói về cụm danh từ "phía Bắc". Vậy câu tiếng Anh cũng tương tự, cần một "subject" / "danh từ". và danh từ "phía Bắc" trong tiếng Anh là "the North". "north" không có mạo từ "the" đứng trước chỉ là tính từ thôi, nên đáp án "where is north" phải là đáp án sai chứ?!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.