1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi đọc cho anh ấy một tờ bá…

"Tôi đọc cho anh ấy một tờ báo."

Dịch:I read him a newspaper.

August 19, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ThangNguye675335

Sao dùng him dùng his lại sai ???????

November 27, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.