Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đọc cho anh ấy một tờ báo."

Dịch:I read him a newspaper.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThangNguye675335

Sao dùng him dùng his lại sai ???????

3 năm trước