"Tôi đọc cho anh ấy một tờ báo."

Dịch:I read him a newspaper.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThangNguye675335

Sao dùng him dùng his lại sai ???????

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.