"I have new ideas to develop."

Dịch:Tôi có những ý tưởng mới để phát triển.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Binh.Pham

sao ở đây không có "the" nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Bạn hãy tưởng tượng ngữ cảnh của câu này như sau nhé. Trong buổi họp, bạn vừa nghĩ ra một số ý tưởng, và bạn nói câu này để thông báo cho mọi người biết. Đây là lần đầu tiên bạn đề cập đến những ý tưởng này, do đó "ideas" không xác định, và sẽ không có mạo từ xác định "the".

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SonHa12

Sao ko cho làm lại lần hai nhỉ?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.