"I have new ideas to develop."

Dịch:Tôi có những ý tưởng mới để phát triển.

August 20, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Binh.Pham

sao ở đây không có "the" nhỉ?

August 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hami1804

Bạn hãy tưởng tượng ngữ cảnh của câu này như sau nhé. Trong buổi họp, bạn vừa nghĩ ra một số ý tưởng, và bạn nói câu này để thông báo cho mọi người biết. Đây là lần đầu tiên bạn đề cập đến những ý tưởng này, do đó "ideas" không xác định, và sẽ không có mạo từ xác định "the".

August 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/SonHa12

Sao ko cho làm lại lần hai nhỉ?

November 20, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.