1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "There was a lack of food in …

"There was a lack of food in Europe."

Dịch:Đã có một sự thiếu lương thực ở Châu Âu .

August 20, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DucanhPho

Tiếng Việt: tại cũng là ở. Câu này dịch là: Đã có một sự thiếu lương thực tại Châu Âu, thì nên chấp nhận là dịch đúng.


https://www.duolingo.com/profile/Nhackhongloi16

Đúng vậy, chính mình ghi "tại châu Âu" thì bị bắt lỗi, phải ghi "ở châu Âu" nó mới cho đúng, thật là quá cứng nhắc, rập khuôn, máy móc !!!


https://www.duolingo.com/profile/NguynThKim996373

Tại cũng là ở là cái gì


https://www.duolingo.com/profile/Nam_Ta

đã thiếu thức ăn ở châu âu


https://www.duolingo.com/profile/Nhackhongloi16

Ghi là "Đã có sự thiếu lương thực tại châu Âu" thì bị bắt lỗi chữ "tại", phải là chữ "ở" mới đúng, "tại châu Âu" hay "ở châu Âu" gì cũng được, có cần phải cứng nhắc quá như vậy không hả Duolingo ?


https://www.duolingo.com/profile/thienduong10

đã có một sự thiếu hụt thức ăn tại châu âu


https://www.duolingo.com/profile/BaoToan95

Đã thiếu lương thực ở châu Âu


https://www.duolingo.com/profile/The_tea

đã thiếu thức ăn ở châu âu có được không


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

LƯƠNG THỰC là nguồn cung cấp năng lượng từ thực vật. THỰC PHẨM (thức ăn) là nguồn cung cấp năng lượng từ thực vật, động vật, vi sinh vật hay các sản phẩm chế biến từ phương pháp lên men như rượu, bia..., thực phẩm chức năng... Tiếng Việt phân biệt rõ vậy, mà sao tiếng Anh chỉ một từ FOOD, nghĩ cũng lạ. Vài dòng mạn đàm !


https://www.duolingo.com/profile/lenhantin2005

Food = thực phẩm, thức ăn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.