"Anh ấy đã viết một bài đánh giá tích cực."

Dịch:He wrote a positive review.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongyanggreat

He wrote a positive review

3 năm trước

https://www.duolingo.com/paygate591

Sao review lúc dịch là bài đánh giá (câu nay)...n lúc thì lại là bài phê bình (câu quyển sách curq anh ấy nhận được một lời phê bình tích cực).

CÂU phê bình đó mình dùng từ đánh giá lại sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

tại sao lại dùng written cũng được mà wrote cũng được vậy ad ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhducthang

Anh ay da viet la qua khu don nen write >wrote> written nhe.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnnguyn837738

Write/wrote/written. Nếu dùng written thì trước đấy phải là has/have/ had

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Positive - opposite Tich cuc - trai nguoc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LieuNganTam

Mình tự hỏi tại sao có thêm ‘s nữa làm chi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haumonannai

Duolingo we were crazy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sakura758711

Mời các bạn vào club BJ2AH

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.