"Anh ấy đã viết một bài đánh giá tích cực."

Dịch:He wrote a positive review.

August 20, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

He wrote a positive review

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/paygate591

Sao review lúc dịch là bài đánh giá (câu nay)...n lúc thì lại là bài phê bình (câu quyển sách curq anh ấy nhận được một lời phê bình tích cực).

CÂU phê bình đó mình dùng từ đánh giá lại sai?

August 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ManhThangHoang

tại sao lại dùng written cũng được mà wrote cũng được vậy ad ?

August 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dinhducthang

Anh ay da viet la qua khu don nen write >wrote> written nhe.

October 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ngnnguyn837738

Write/wrote/written. Nếu dùng written thì trước đấy phải là has/have/ had

November 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

Positive - opposite Tich cuc - trai nguoc

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LieuNganTam

Mình tự hỏi tại sao có thêm ‘s nữa làm chi

November 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/haumonannai

Duolingo we were crazy

August 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/sakura758711

Mời các bạn vào club BJ2AH

July 24, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.