"Anh ấy đã viết một bài đánh giá tích cực."

Dịch:He wrote a positive review.

August 20, 2014

7 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

He wrote a positive review


https://www.duolingo.com/profile/paygate591

Sao review lúc dịch là bài đánh giá (câu nay)...n lúc thì lại là bài phê bình (câu quyển sách curq anh ấy nhận được một lời phê bình tích cực).

CÂU phê bình đó mình dùng từ đánh giá lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/ManhThangHoang

tại sao lại dùng written cũng được mà wrote cũng được vậy ad ?


https://www.duolingo.com/profile/dinhducthang

Anh ay da viet la qua khu don nen write >wrote> written nhe.


https://www.duolingo.com/profile/ngnnguyn837738

Write/wrote/written. Nếu dùng written thì trước đấy phải là has/have/ had


https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

Positive - opposite Tich cuc - trai nguoc


https://www.duolingo.com/profile/haumonannai

Duolingo we were crazy

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.