Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Làm sao chúng ta đánh giá tới nó ?"

Dịch:How do we take it into account?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tuongthuy1961

chắc chắn mọi người sẽ dịch sai so với đáp án

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ljver4ever

đúng vậy, how do we assess it

4 năm trước