"Làm sao chúng ta đánh giá tới nó ?"

Dịch:How do we take it into account?

August 20, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Tuongthuy1961

chắc chắn mọi người sẽ dịch sai so với đáp án

August 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ljver4ever

đúng vậy, how do we assess it

August 21, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.