"Bạn đã tìm ra chiếc chìa khóa này ở đâu ?"

Dịch:Where did you find this key?

August 20, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sandrinelaurance

mình cũng làm là find out. sai ở đâu nhỉ. cô giáo mình dạy thế mà

September 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/maivandung_12

mình cũng find out. sao lại sai nhỉ

July 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ThanhNguyeon

ban đầu mình cũng nghĩ thế, nhưng nghĩ lại nếu dùng find out thì phải là find the key out mới đúng

June 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgcHoaTrn

me too

August 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/diepndongphuong

where did you find out this key? Ok chứ bạn

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SnMinhHong

Dùng where đi you find that key sao lại k được? K xác định được khoảng cách thì this hay that đều chấp nhận được mà

December 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Saela915

this ~ này còn that thì ~ đó, kia chứ bạn

February 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TuanDV8

where did you find out this key? the nay OK ma nhi

April 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Saela915

Thế này sai nhé. Find là tìm thấy cái gì. Find out thì là phát hiện ra điều gì :)

April 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LKD2007

did la da dung ko cac ban :-s

May 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TokisakiKu10

Where nó đọc là đắp bờ liu ây chè Thì có thánh mới hiểu nổi

December 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TrungHieuL6

Sao có một số từ không được đọc mà phải đánh vần nhỉ? Cụ thể là từ " Where " trong câu.

January 7, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.