1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He said thousands had died."

"He said thousands had died."

Dịch:Anh ta đã nói rằng hàng ngàn người đã chết.

August 20, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ngocthoa68

Tôi lại tưởng ông này đã đòi chết hàng ngàn lần :)


https://www.duolingo.com/profile/dinhquanghieu

Câu này bị thiếu chữ người à?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Thousands ở đây có thể ngầm hiểu là thousands of people hoặc thousands of animals :)


https://www.duolingo.com/profile/Best.Wishes

Mình chọn qua đời thì bảo sai rồi bảo là chết... :(


https://www.duolingo.com/profile/longquan2

câu này rất tối nghĩa


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He said thousands had died, He said thousands had died


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He said thousands had died, here said thousands had died, He said thousands had died, He said thousands had died, He said thousands had died, He said thousands had died, He said thousands had died


https://www.duolingo.com/profile/Minhkhanh635

Cứ cho là vậy đi, câu này không rõ, people or animal or tree...


https://www.duolingo.com/profile/ngan742018

ta dung dam noi ta sai , lam an kieu gi vay


https://www.duolingo.com/profile/Loan430579

He said that thousand people had died?


https://www.duolingo.com/profile/ashakiUwU

Do virus Covid- 19 :)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.