"He said thousands had died."

Dịch:Anh ta đã nói rằng hàng ngàn người đã chết.

August 20, 2014

11 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/ngocthoa68

Tôi lại tưởng ông này đã đòi chết hàng ngàn lần :)

December 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dinhquanghieu

Câu này bị thiếu chữ người à?

August 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Thousands ở đây có thể ngầm hiểu là thousands of people hoặc thousands of animals :)

August 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Best.Wishes

Mình chọn qua đời thì bảo sai rồi bảo là chết... :(

April 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/1030856175

Anh ấy nói hàng ngàn người đã chết

September 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/longquan2

câu này rất tối nghĩa

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He said thousands had died, He said thousands had died

May 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He said thousands had died, here said thousands had died, He said thousands had died, He said thousands had died, He said thousands had died, He said thousands had died, He said thousands had died

May 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Minhkhanh635

Cứ cho là vậy đi, câu này không rõ, people or animal or tree...

July 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ngan742018

ta dung dam noi ta sai , lam an kieu gi vay

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Loan430579

He said that thousand people had died?

February 18, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.