"Anh ấy thì quen thuộc với tôi."

Dịch:He is familiar to me.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ratlathaido123

sao không phải là "with me" mà lịa là to me?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

"to be familiar with somebody" có nghĩa là thân thiện hoặc xuồng xã với ai đó; "to be familiar to somebody" như trong câu ví dụ có nghĩa là quen thuộc và dễ dàng để ai đó nhận ra; Ngoài ra,"to be familiar with something" có nghĩa là biết về một cái gì đó hoặc là đã trải qua một việc gì đó trước đó nhiều lần.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vohuu
vohuu
 • 16
 • 7
 • 3

tớ cũng vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Honglh

Tôi nghĩ nên chọn cả hai câu trả lời

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoiBenDa_97

he is familiar with me. Tại sao lại không được ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnPhungHuu

Familiar lien quan gi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tronglvh

be familiar with sth/sb : B2 to know something or someone well

Rõ ràng trong cambridge dictionary giải thích như vậy mà? Đâu có "familiar to..." đâu Đề nghị ad check lại và giải thích giùm với... tks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tronglvh

Familiar with = well informed about or knowing thoroughly. For example: I'm familiar with his art work. Are you familiar with the problems that usually arise in this shop?

Familiar to = recognizable. For example: Your friend doesn't look familiar to me. His art work is familiar to millions of people.

The people are familiar with something

Something is familiar to the people

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongNgoU

tai sao khong pahi la similar ma lai la familar ??? :(((

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haihangthuyha

i pass 1

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.