"Những cô bé và những cậu bé"

Dịch:The girls and the boys

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Rong_AK

"Girls and boys" vẫn đúng!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CunYeu1

Phải có mạo từ xác định mà bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Rong_AK

Ý mình là ở hệ thống nó vẫn chấp nhận kết quả là "Girls and boys", mặc dầu chính xác là phải có mạo từ "the" đi kèm ^^!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CunYeu1

À ra thế, mình nghĩ do lỗi phần mềm.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kimbao.ngu

D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

Câu mang tính liệt kê không có nội dung khác kèm theo, đảo vị trí cũng sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Duolingdo122

Thay đổi vị trí cô bé cậu bé cũng sai...ad coi lại nhé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MrOvercome

tại sao: "Những cô bé và những cậu bé" dịch ra đáp án là "Girls and boys" =>đúng. nhưng: "Những người phụ nữ ăn" dịch ra đáp án là "Women eat" lại =>sai.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.