"Làm ơn cho tôi xem cái áo màu xanh lá cây."

Dịch:Please show me the green shirt.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tiesama

Can you accept "show me the green shirt, please "?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Accepted now :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoan2002

mình không biết là "please, let's me see the green shirt" là đúng hay sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Let chứ không phải là Let's. Let's see là Hãy/Cùng xem nào mang tính kêu gọi, Let me see là để tôi xem

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoan2002

Cảm ơn. Nhưng nếu mình gõ vào là 'please, let me see the green shirt" thì vẫn được chấp nhận đúng Trang?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Thì câu Let me see đó đúng mà, nếu không thì bạn nhấn nút Báo lỗi :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoan2002

Okay! Thanks Trang nha! :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.