"Làm ơn cho tôi xem cái áo màu xanh lá cây."

Dịch:Please show me the green shirt.

August 20, 2014

7 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/tiesama

Can you accept "show me the green shirt, please "?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Accepted now :)


https://www.duolingo.com/profile/thaoan2002

mình không biết là "please, let's me see the green shirt" là đúng hay sai?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Let chứ không phải là Let's. Let's see là Hãy/Cùng xem nào mang tính kêu gọi, Let me see là để tôi xem


https://www.duolingo.com/profile/thaoan2002

Cảm ơn. Nhưng nếu mình gõ vào là 'please, let me see the green shirt" thì vẫn được chấp nhận đúng Trang?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Thì câu Let me see đó đúng mà, nếu không thì bạn nhấn nút Báo lỗi :)


https://www.duolingo.com/profile/thaoan2002

Okay! Thanks Trang nha! :)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.