"Twice is too much."

Dịch:Gấp đôi thì quá nhiều.

August 20, 2014

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thidokhac

"Gấp đôi thì nhiều quá" nên được chấp nhận

August 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Me too. Dịch Việt - Anh: Gấp đôi thì nhiều quá - Twice is too much. Dịch Anh - Việt: Twice is too much - Gấp đôi thì nhiều quá. Incorrect bó tay với dualingo luôn :'(

May 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nightofsoul

gấp hai lần thì quá mắc nên chấp nhận, cùng một nghĩa với đáp án mà

September 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nuest_No.1

"gấp hai lần thì quá nhiều" tại sao lại sai ? nản thật r :(((

January 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Giangcsp

Viết số 2 k đc chấp nhân ư ~~

January 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanekinci

"Hai lần là quá đủ"

February 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TrnhTrnCao2

Quá dễ

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tc5Z0

Quá nhiều cũng k đc ạ

July 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/nmc2881

" Hai lần quá nhiều" là ok rồi mà còn " nữa cho rắc rối

July 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/doanlt2

2 lần là quá nhiều --> sai

Twice khác 2 lần >_<

October 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minh704053

Mình đồng ý với Do Khac Thi

August 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nguyenledu6

Hai lần thì hơi nhiều

September 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nguyenledu6

Gấp đôi thì hơi nhiều

September 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tyteotop

Hai lần là quá nhiều

October 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/quyet_ga

nhieu qua va qua nhieu khac gi nhau

December 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NcsMnP

Mình là Princess Miku,làm ơn theo dõi mình nhé

March 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TriTimBnL1

" Gấp đôi thì nhiều quá " thế mà cũng sai

April 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Nên b,s đáp án

August 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nam660031

Bạn sử dụng một từ chưa chính xác. Gấp đôi thì quá nhiều.

January 18, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.