Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Twice is too much."

Dịch:Gấp đôi thì quá nhiều.

4 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thidokhac

"Gấp đôi thì nhiều quá" nên được chấp nhận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 15
  • 9
  • 307

Me too. Dịch Việt - Anh: Gấp đôi thì nhiều quá - Twice is too much. Dịch Anh - Việt: Twice is too much - Gấp đôi thì nhiều quá. Incorrect bó tay với dualingo luôn :'(

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/nightofsoul

gấp hai lần thì quá mắc nên chấp nhận, cùng một nghĩa với đáp án mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Giangcsp

Viết số 2 k đc chấp nhân ư ~~

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nuest_No.1

"gấp hai lần thì quá nhiều" tại sao lại sai ? nản thật r :(((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanekinci

"Hai lần là quá đủ"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnhTrnCao2

Quá dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nmc2881

" Hai lần quá nhiều" là ok rồi mà còn " nữa cho rắc rối

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanlt2

2 lần là quá nhiều --> sai

Twice khác 2 lần >_<

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minh704053

Mình đồng ý với Do Khac Thi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

Hai lần thì hơi nhiều

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

Gấp đôi thì hơi nhiều

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

Hai lần là quá nhiều

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QM-Duo

shittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quyet_ga

nhieu qua va qua nhieu khac gi nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NcsMnP

Mình là Princess Miku,làm ơn theo dõi mình nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TriTimBnL1

" Gấp đôi thì nhiều quá " thế mà cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Nên b,s đáp án

1 năm trước