Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy yêu những con vật."

Dịch:He loves animals.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dkny1412

"He loves the animals" ... có gì sai ta?

4 năm trước