"Anh ấy yêu những con vật."

Dịch:He loves animals.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dkny1412

"He loves the animals" ... có gì sai ta?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.