Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You eat beef."

Dịch:Bạn ăn thịt bò.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhthu0808

Nghe giống you eat meat

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bongbindatthao

chuẩn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anh54209

Mẹ. Mẹ omm.m9.kmo9m..9kmkmm.mk9.ok.mo.kkkm

4 ngày trước

https://www.duolingo.com/Anh54209

Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ

4 ngày trước

https://www.duolingo.com/caominhkhue

Tại người ta chưa biết mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/valihain

Meat cung l thit

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thnh376030

Beef là thịt bò ha ha

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/conchimnon4

Beef lúc là bia xong lại thịt bò ? Là sao

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng873592

" beef " là thịt bò còn "beer " mới là bia, khác nhau đấy

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/huyenmino

mk thấy 2 cái đấy phát âm giống nhau quá

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/LiYuan663284

Nb vvjvv gcgjh

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/facemine

n

1 tháng trước