"You eat beef."

Dịch:Bạn ăn thịt bò.

4 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhthu0808

Nghe giống you eat meat

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bongbindatthao

chuẩn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anh54209

Mẹ. Mẹ omm.m9.kmo9m..9kmkmm.mk9.ok.mo.kkkm

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Anh54209

Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/monkeydluf854202

Bực cả mình

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/caominhkhue

Tại người ta chưa biết mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/valihain

Meat cung l thit

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thnh376030

Beef là thịt bò ha ha

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/monkeydluf854202

Lhkgkgkgkgkgkgjgjgj

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/conchimnon4

Beef lúc là bia xong lại thịt bò ? Là sao

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng873592

" beef " là thịt bò còn "beer " mới là bia, khác nhau đấy

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/huyenmino

mk thấy 2 cái đấy phát âm giống nhau quá

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phuchat2008

@!@&@^&×€×^@^@€£+€+$×^÷×5^÷,××€£×÷€÷÷/÷^

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/monkeydluf854202

Iufjfjgigigkgitiguckufkyfjxiycljxjllxkjzylxkutfyidltidlyilyxgulxilxligxtuzligdulyfxtkdlltdultdkydkuudiypdyuglxiltsutldiyfoufiyllfofoflifliyldylidliydludlihidliydilyfli × _×

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/LiYuan663284

Nb vvjvv gcgjh

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/facemine

n

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/monkeydluf854202

M

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Phuchat2008

Tôi ghi là eut7euc8ruxdh vẫn đúng

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.