1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Οι μαθητές δεν κατανοούν τη …

"Οι μαθητές δεν κατανοούν τη σπουδαιότητα του βιβλίου."

Μετάφραση:The students do not understand the importance of the book.

August 20, 2014

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/george.ama

Εκτός από "students" ίσως και "pupils" θα ήταν σωστό.


https://www.duolingo.com/profile/Ioanna678593

Ποια η διαφορά "students". "pupils"??

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.