Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Too many things are not clear."

Dịch:Quá nhiều điều thì không rõ ràng.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuanc2

Híc.... dịch thành "quá nhiều thứ không sạch sẽ"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tiesama

Mình nghĩ "có quá nhiều thứ không rõ ràng" nên được chấp nhận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mayomeu

quá nhiều thứ thì không sạch

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuthanhquy

Ko hỉu cái đáp án này nữa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhToan

Quá nhiều thứ chưa rõ ràng. Mong ad thêm!

2 năm trước