1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Too many things are not clea…

"Too many things are not clear."

Dịch:Quá nhiều điều thì không rõ ràng.

August 21, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thuanc2

Híc.... dịch thành "quá nhiều thứ không sạch sẽ"


https://www.duolingo.com/profile/kimcuc518865

Mình cũng thích cách dịch này.


https://www.duolingo.com/profile/mayomeu

quá nhiều thứ thì không sạch


https://www.duolingo.com/profile/tiesama

Mình nghĩ "có quá nhiều thứ không rõ ràng" nên được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/vuthanhquy

Ko hỉu cái đáp án này nữa


https://www.duolingo.com/profile/DanhToan

Quá nhiều thứ chưa rõ ràng. Mong ad thêm!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.