Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trời đang ở trong tháng mười hai."

Dịch:It is in December.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Rubik.Yuuri

Sky ko đc à? Sao cứ nhât thiết phải là it??

4 năm trước