1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi thật sự muốn chế tạo lần…

"Tôi thật sự muốn chế tạo lần nữa."

Dịch:I really want to create again.

August 21, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ljver4ever

Theo mình đáp án lỗi: create là tạo ra, chế tạo là manufacture

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.