"Tôi thật sự muốn chế tạo lần nữa."

Dịch:I really want to create again.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ljver4ever

Theo mình đáp án lỗi: create là tạo ra, chế tạo là manufacture

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.