Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The job"

Dịch:Việc làm

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngtphu0905

the job mà nghe y chang the dog vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hongtu

Giúp mình phân biệt the work với the job với

3 năm trước