"Thejob"

Dịch:Việc làm

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngtphu0905
ngtphu0905
  • 22
  • 15
  • 11
  • 46

the job mà nghe y chang the dog vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hongtu

Giúp mình phân biệt the work với the job với

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.