"The hat is pink in the inside."

Dịch:Bên trong cái mũ là màu hồng.

August 21, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vdt0812

cái mũ thì hồng ở bên trong

September 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ihatetaker

cái nón có màu hồng ở phía trong


https://www.duolingo.com/profile/phuong107

cái mũ và mũ thì có gì khác nhau


https://www.duolingo.com/profile/quyet_ga

bên trong cái mũ màu hồng


https://www.duolingo.com/profile/VoThanhMin

trong cái mũ là màu hồng cung không được sao?


https://www.duolingo.com/profile/ht.qa

Pink mà đọc như think..... thua


https://www.duolingo.com/profile/tun334312

Nó đọc rõ thế mà bạn bảo như think thì thuA


https://www.duolingo.com/profile/hang-12012002

" cái mũ hồng ở trong" và " cái mũ màu hồng ở trong" thì khác gì nhau hả ad....


https://www.duolingo.com/profile/cundohoi

cái mũ hồng ở bên trong sai mà bên trong cái mũ là màu hồng đáp án đúng của người ta


https://www.duolingo.com/profile/RobertNguy17

The inside of the hat is pink. Đúng không 500 ae?


https://www.duolingo.com/profile/tiendung2111

Cai mũ co mảu hồng ở bên trong


https://www.duolingo.com/profile/NguyenHoai554317

cái mũ thì màu hồng ở bên trong


https://www.duolingo.com/profile/Hunhtnt239875

Câu nầy là thành ngữ chăng.????! Có ai hiểu gì về nó không?

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.