"Thehatispinkintheinside."

Dịch:Bên trong cái mũ là màu hồng.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vdt0812

cái mũ thì hồng ở bên trong

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ihatetaker

cái nón có màu hồng ở phía trong

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong107

cái mũ và mũ thì có gì khác nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quyet_ga

bên trong cái mũ màu hồng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VoThanhMin

trong cái mũ là màu hồng cung không được sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ht.qa

Pink mà đọc như think..... thua

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tun334312

Nó đọc rõ thế mà bạn bảo như think thì thuA

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/hang-12012002

" cái mũ hồng ở trong" và " cái mũ màu hồng ở trong" thì khác gì nhau hả ad....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cundohoi

cái mũ hồng ở bên trong sai mà bên trong cái mũ là màu hồng đáp án đúng của người ta

2 năm trước

https://www.duolingo.com/RobertNguy17

The inside of the hat is pink. Đúng không 500 ae?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/tiendung2111

Cai mũ co mảu hồng ở bên trong

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.