Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn ăn phô mai Ý."

Dịch:You eat the Italian cheese.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quyet_ga

you eat italian cheese

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Jimin_1995

i can say i can eating it

1 năm trước