"Không còn gì ở giữa chúng ta!"

Dịch:It is over between us!

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tramnd

I write : "nothing between us." I think it is the true sentence.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TraMi1

Me too, but i don't know why wrong?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungNguyn574339

you don't have verb tobe in your sentence.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Moon_hang.le

it is not between us hoặc nothing between us thì sao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

"There is nothing between us", không phải "it is" bạn ạ. Nhưng như vậy không sát nghĩa câu gốc, vì nó mang ý nghĩa là giữa hai (hay nhiều) người không có mối liên hệ nào. Câu sát nghĩa với câu gốc hơn sẽ như đáp án, hoặc "There is nothing left between us" (không còn gì).

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Anonymous77790

Mình trả lời y như bạn nói và mất đi 1 trái tim :v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyenTruong2805

Tại sao " Nothing between us" lại sai, mà " Without everything between us" cũng sai luôn là sao?? Ko hiểu nổi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lightingbolt

Nothing dịch sát nghĩa là không có gì (thuần tuý về mặt vật chất) nên không sát nghĩa với câu của đề bài bạn nhé

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.