"Không còn gì ở giữa chúng ta!"

Dịch:It is over between us!

August 21, 2014

8 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/tramnd

I write : "nothing between us." I think it is the true sentence.


https://www.duolingo.com/profile/TraMi1

Me too, but i don't know why wrong?


https://www.duolingo.com/profile/TrungNguyen1507

you don't have verb tobe in your sentence.


https://www.duolingo.com/profile/Moon_hang.le

it is not between us hoặc nothing between us thì sao


https://www.duolingo.com/profile/hami1804

"There is nothing between us", không phải "it is" bạn ạ. Nhưng như vậy không sát nghĩa câu gốc, vì nó mang ý nghĩa là giữa hai (hay nhiều) người không có mối liên hệ nào. Câu sát nghĩa với câu gốc hơn sẽ như đáp án, hoặc "There is nothing left between us" (không còn gì).


[tài khoản đã đóng]

  Mình trả lời y như bạn nói và mất đi 1 trái tim :v


  https://www.duolingo.com/profile/QuyenTruong2805

  Tại sao " Nothing between us" lại sai, mà " Without everything between us" cũng sai luôn là sao?? Ko hiểu nổi


  https://www.duolingo.com/profile/lightingbolt

  Nothing dịch sát nghĩa là không có gì (thuần tuý về mặt vật chất) nên không sát nghĩa với câu của đề bài bạn nhé

  Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.