1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Sự chọn lựa"

"Sự chọn lựa"

Dịch:The option

August 21, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ljver4ever

Choice không được sao


https://www.duolingo.com/profile/PhongQuocDinh

The choice, option, selection or the alternative are right


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

the alternative


https://www.duolingo.com/profile/PhamHa1202

Alternative là sự lựa chọn khác mà


https://www.duolingo.com/profile/DinhBuiVan

Selection thì sao?


https://www.duolingo.com/profile/ChanYeol341682

Choice k đúng hả


https://www.duolingo.com/profile/HngTho977989

Selection cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/NhatHungDo

Tại sao selection lại sai??

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.