"Sự chọn lựa"

Dịch:The option

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ljver4ever

Choice không được sao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ChanYeol341682

Choice k đúng hả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

The choice, option, selection or the alternative are right

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 991

the alternative

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/DinhBuiVan

Selection thì sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnguyenktlt

choosing thì sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HngTho977989

Selection cũng đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-GasTer-

Ẹc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-GasTer-

Sai sạch á

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhatHungDo

Tại sao selection lại sai??

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.