1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "That is one of his famous ph…

"That is one of his famous phrases."

Dịch:Đó là một trong số những cụm từ nổi tiếng của ông ấy .

August 21, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

tôi thấy hai đáp án của các admin là :

  • Đó là một trong những câu nói nổi tiếng của ông ấy .

• Đó là một trong số những cụm từ nổi tiếng của ông ấy

theo tôi nghĩ đều không chính xác

Đáp án thứ hai là một đáp án ngô nghê và buồn cười mà một người am hiểu tiếng Việt không bao giờ có thể đưa ra vì trong bối cảnh của câu văn thì nó không có một ý nghĩa gì hết . tôi nghĩ các admin nên bỏ đáp án đó đi để khỏi làm trò cười cho thiên hạ

riêng về đáp án đầu thì tôi thấy là đã gần chính xác . Nhưng các admin dịch "phrases" là "những câu nói" tôi thấy là không chính xác

theo Oxford Advanced Learner's Dictionary thì "phrase" được định nghĩa là

"a group of words which have a particular meaning when used together / Một nhóm các từ mà có một ý nghĩa đặc biệt khi được sử dung chung " .

Định nghĩa trên không nói gì đến việc nói hay viết . Cho nên phrase có nghĩa là "cụm từ , câu " chứ không phải là "câu nói" Còn Google thì dịch "phrase" là "cụm từ , câu văn"

Do đó , đáp án chỉ có thể là " Đó là một trong những câu nổi tiếng của ông ấy"


https://www.duolingo.com/profile/Binh.Pham

dịch là câu nói nổi tiếng nghe có vẻ xuôi hơn nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/nvtun

Đồng ý với bạn

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.