Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đi bằng xe lửa."

Dịch:We take the train.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangThanhXuan

We go by train?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Correct!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/victory95

by + phương tiện mà phải không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

"We travel by train" thì đúng bạn nhé ;)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngtphu0905

yes

4 năm trước