"Những cô gái có đồ ăn."

Dịch:The girls have the food.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Renetian

Không có the vẫn chính xác mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiPhuong98

Không có the vẫn đúng mà -_-

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Chip.muvn

Girls have food sao k đc vậy bạn :(

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.