1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Quân đội đã thắng cuộc chiến…

"Quân đội đã thắng cuộc chiến."

Dịch:The army won the match.

August 22, 2014

6 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/thohoang12

A.R.M.Y?. The army won the match.

August 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/khuekin

The army won the war

August 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Chieu_T7

mình nghĩ "war" mới là cuộc chiến còn "match" với "battle" là trận chiến, trận chiến thì mang ý nghĩa nhỏ hơn cuộc chiến.

January 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SoumaYukihira

match mà có nghĩa là cuộc chiến á

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/mBug2

minh làm sai bét mà người ta bảo đúng , lãi quá !!!!!

November 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Cockchafer_

sao không dùng Military được vậy

August 7, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.