Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Quân đội đã thắng cuộc chiến."

Dịch:The army won the match.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khuekin

The army won the war

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Chieu_T7

mình nghĩ "war" mới là cuộc chiến còn "match" với "battle" là trận chiến, trận chiến thì mang ý nghĩa nhỏ hơn cuộc chiến.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SoumaYukihira

match mà có nghĩa là cuộc chiến á

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mBug2

minh làm sai bét mà người ta bảo đúng , lãi quá !!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cockchafer_

sao không dùng Military được vậy

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/thohoang12

A.R.M.Y?. The army won the match.

1 tháng trước